Somatotype characteristics of the Mongolian in China
LI Yonglan, ZHENG Lianbin
Acta Anthropologica Sinica . 2020, (03): 450 -460 .  DOI: 10.16359/j.cnki.cn11-1963/q.2019.0029