Ritualistic cranial surgery in the Qijia Culture (2300-1500 BC), Gansu, China
Jenna M DITTMAR, ZHAN Xiaoya, Elizabeth BERGER, MAO Ruilin, WANG Hui, ZHAO Yongsheng, YE Huiyuan
Acta Anthropologica Sinica . 2019, (03): 389 -397 .  DOI: 10.16359/j.cnki.cn11-1963/q.2019.0035