Comparative analysis of body components of Tujian adults from Hunan, Hubei and Guizhou Provinces
LI Shan, WANG Wenjia, YU Keli, ZHENG Lianbin
Acta Anthropologica Sinica . 2021, (02): 272 -280 .  DOI: 10.16359/j.cnki.cn11-1963/q.2019.0052