Paternal genetic structure of Han and Hui male populations in Shandong
ZHANG Jinke, DONG Wei, TANG Guangfeng, HUANG Xiaoliang, YANG Zhen, WANG Xiaojun, ZHANG Jie, ZHAO Yingjian, ZHU Yiqing, JIANG Li
Acta Anthropologica Sinica . 2022, (01): 65 -72 .  DOI: 10.16359/j.1000-3193/AAS.2021.0007