Physical characters of Zhuang nationality in Guangxi
Zhang Zhenbiao, Zhang Jianjun
Acta Anthropologica Sinica . 1983, (03): 260 -271 .